woensdag, 17. oktober 2007 - 21:45

Westerveld belangrijkste archeologische gemeente van Nederland

Diever

Vrijdag wordt het Beleidsplan Archeologisch Centrum West-Drenthe 2008 -2015 aangeboden aan burgemeester Slagman van de gemeente Westerveld. Een onderdeel van dit beleidsplan is een studie naar Landschap en Archeologie in Westerveld. Deze studie heeft verrassende resultaten opgeleverd. Het blijkt dat de gemeente Westerveld de belangrijkste en meest actuele archeologische gemeente van Nederland is.

Westerveld was de vorige eeuw het woon en werkgebied van twee bekende archeologen: Van Giffen en Waterbolk. Vanaf de jaren twintig is er veel onderzoek gedaan naar de vier aanwezige hunebedden, grafheuvels, urnenvelden en de verblijfplaatsen van de Rendierjagers.

Wat de situatie in Westerveld zo bijzonder maakt is dat met de oudste vondsten van 60.000 jaar terug (Neanderthalerbewoning) er vanaf 16.000 jaar terug sprake is van een bewoningsgeschiedenis vanaf de Steentijd (w.o. de hunebedbouwers), Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen naar de huidige tijd.

Aangezien de gemeente Westerveld voor een derde deel uit natuurgebied bestaat zijn ook nog de biotopen, waar deze culturen zich afspeelden, in bijna ongerepte staat aanwezig. Er is geen ander gebied in Nederland waar dit zo duidelijk en op deze schaal het geval is. Anders gezegd: Westerveld behoort tot één van de oudste cultuurlandschappen van Noordwest-Europa.
Provincie:
Tag(s):