dinsdag, 4. december 2007 - 21:39

Westerveld in 2009 culturele gemeente van Drenthe

Havelte

De gemeente Westerveld is in 2009 de culturele gemeente van Drenthe. De gemeente kiest in het plan ‘Onderweg naar … Duusternis & Laokeblad’ voor een bottum-up aanpak via de Culturele Commissie Westerveld. Het geeft cultuurgedeputeerde Rein Munniksma vertrouwen dat het project in Westerveld breed wordt gedragen en dat het tot een structurele versterking van de culturele infrastructuur leidt.

Munniksma heeft de lat voor wat betreft de cultuurparticipatie deze collegeperiode hoog gelegd. En juist dat komt overduidelijk terug in de opzet van Westerveld. Het accent ligt op datgene waaraan Westerveld rijk is en wat de inwoners verbindt. Ook door in te zetten op het gezamenlijk organiseren en bezoeken van activiteiten groeit de onderlinge saamhorigheid. Dit kan leiden tot een versterking van de gezamenlijke identiteit.

De gemeente Westerveld volgt in 2009 Hoogeveen op die onlangs als culturele gemeente startte met het ‘jaar van de hartstocht’.
Provincie:
Tag(s):