vrijdag, 31. augustus 2007 - 21:12

Westerveld start verkennende gesprekken met raadsfracties

Havelte

Zaterdag 1 september starten de informatieve gesprekken met de fracties van de raad van de gemeente Westerveld om een nieuw college te vormen.

Op initiatief van de PvdA, als grootste fractie in de raad, zijn de andere fracties voor een verkennend gesprek uitgenodigd. Mevrouw Maaike Bakker, als leider van de grootste fractie, voert deze gesprekken.

In dit proces gaat de voorkeur uit naar de voortzetting van de bestaande coalities, zoals aangegeven in de raadsvergadering van 30 augustus. Alle fracties zijn uitgenodigd, omdat de ideeën en suggesties van andere partijen zeer op prijs worden gesteld om een zo breed mogelijk beeld te kunnen vormen. Een ander uitgangspunt is om het collegeprogramma, aangenomen door de raad in april 2006, als basis te behouden.

“Snelheid is geboden�, aldus Maaike Bakker, omdat je als gemeente nu stuurloos bent. Daarom vinden zaterdag aanstaande de eerste gesprekken plaats met de fracties.� ’s Morgens de oppositiefracties en ’s middags de coalitiefracties.
Provincie:
Tag(s):