maandag, 19. november 2007 - 11:51

Westsingel in Venray gaat op de schop

Venray

De gemeente Venray gaat de Westsingel, van de rotonde Noordsingel tot aan de rotonde met de Langstraat, reconstrueren. Hiertoe heeft het college van B&W afgelopen week besloten. Een herinrichting is nodig omdat de Westsingel qua inrichting niet meer voldoet aan het vele verkeer dat er nu gebruik van maakt. Ook wordt met de werkzaamheden invulling gegeven aan de singelvisie die dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

Met de herinrichting worden er ter hoogte van de Kempweg en de Merseloseweg 2 rotondes aangelegd, langs de hele Westsingel komen vrijliggende fietspaden te liggen, de kruising met de Veltumse Kleffen krijgt fietsoversteken (Vergelijkbaar met het kruispunt Zuidsingel - Sportlaan) en langs het grootste gedeelte van de Westsingel komen brede groenstroken. Ook wordt op het gedeelte Merseloseweg - Noordsingel het riool vergroot.

Op een aantal plaatsen moet de gemeente grond aankopen om het gewenste ontwerp te kunnen aanleggen. Op korte termijn neemt de gemeente met de betreffende grondeigenaren contact hierover op. Medio 2008 start de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden. De totale werkzaamheden gaan naar verwachting ongeveer één jaar duren.
Provincie:
Tag(s):