vrijdag, 31. augustus 2007 - 17:37

Wethouder Eugster opent milieuzone in binnenstad

’s-Hertogenbosch

Op vrijdag 31 augustus heeft Jetty Eugster, wethouder van onder meer Milieu, de milieuzone in ’s-Hertogenbosch geopend. Vanaf 1 september mogen alleen vrachtwagens die aan bepaalde milieueisen voldoen de zone in. De instelling van de milieuzone is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De milieuzone omvat de oude binnenstad, ’t Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa. De milieuzone is onderdeel van het Plan van aanpak luchtkwaliteit. De maatregel moet in ´s-Hertogenbosch leiden tot een forse verbetering van een aantal knelpunten in de luchtkwaliteit.
Provincie:
Tag(s):