donderdag, 4. oktober 2007 - 9:44

Wethouder komt op voor Amsterdamse Minima

Amsterdam

Wethouder Hennah Buyne (Werk en Inkomen) heeft een succes geboekt voor de Amsterdamse minima. Namens collega’s van Rotterdam, Utrecht en Den Haag heeft zij een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voorgenomen aanpassingen in de Zorgverzekeringswet.

Hierbij wordt de no-claimteruggave regeling vervangen door een verplicht eigen risico van € 150. De minister heeft op vragen hierover door de Tweede Kamer geantwoord dat voor minima het verplicht eigen risico mag worden herverzekerd in de collectieve zorgverzekering. In Amsterdam gaat het om 88.000 mensen.

Per 1 januari 2008 zal er een verplicht eigen risico van €150,- worden opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Dat verplicht eigen risico moet in een keer betaald worden als er bijvoorbeeld een specialist moet worden geraadpleegd. De inning van het verplicht eigen risico is de taak van Zorgverzekeraars en zou niet herverzekerbaar zijn. In de brief heeft de wethouder haar zorgen geuit dat een verplicht eigen risico van €150 niet in één keer op te brengen is uit een minimuminkomen.

Voor bijvoorbeeld een alleenstaande bijstandsgerechtigde met een maandinkomen van € 825,- is een bedrag van €150 aan eigen risico niet in te passen in het uitgavenpatroon. Je loopt dan het risico op schulden of zorgmijdend gedrag. Als het verplicht eigen risico doorgang zou vinden zou het in ieder geval moeten kunnen worden herverzekerd in de gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor minima.

Naar aanleiding van de brief van de wethouder zijn er Kamervragen gesteld en heeft de minster schriftelijk geantwoord dat het verplicht eigen risico mag worden herverzekerd in de collectieve zorgverzekering. Hierdoor wordt de verwachte premiestijging ongeveer € 10,- per maand. In de brief aan de Kamer wees wethouder Buyne op de belangrijke rol die gemeentelijke collectiviteit spelen bij het tegengaan en voorkomen van onverzekerdheden.

Een verplicht eigen risico maakt het niet makkelijker om mensen die al moeilijk te bewegen zijn regelmatig premie te betalen over de streep te trekken.
Provincie:
Tag(s):