donderdag, 12. juli 2007 - 10:50

Wethouders pleiten voor Elektronisch Kinddossier

Den Haag

De Jeugdwethouders van de vier grote steden willen dat minister André Rouvoet zijn plan voor het Elektronisch Kinddossier aanpast. In een brief aan de minister bepleiten de wethouders Sander Dekker en Leonard Geluk een Elektronisch Kinddossier (E.K.D.) waarin tenminste gegevens van de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg, het schoolmaat-schappelijke werk en de geestelijke jeugdgezondheidszorg zijn opgenomen.

"Het is pure noodzaak om een beter totaalplaatje te krijgen van kinderen die problemen hebben. Bij tragische gevallen uit het verleden - denk aan Savannah en het Maasmeisje- ontbrak het nu juist aan zo'n goed overzicht. Wie daaruit lering trekt, kan niet anders dan pleiten voor een breed E.K.D.", aldus wethouder Dekker van Den Haag.

Minister Rouvoet ziet het Elektronisch Kinddossier vooral als een medisch dossier. Daardoor zal de gewenste brede gegevensuitwisseling van instellingen niet tot stand komen. "De roep om een sluitende aanpak is er al jaren. Kinderen zijn nu nog te vaak de dupe van hoe we de zorg georganiseerd hebben. De minister moet nu doorpakken en zorgen dat alle noodzakelijke informatie gedeeld wordt. In het belang van de kinderen maar óók in het belang van de hulpverleners zodat zij hun werk fatsoenlijk kunnen doen", zegt de Rotterdamse wethouder Leonard Geluk.

De G4 hebben al fors geïnvesteerd in een brede aanpak van het Elektronisch Kinddossier. Aansluiting op Rouvoet's plan vinden de wethouders daarom een desinvestering en een stap terug. Zij vragen minister Rouvoet dan ook met klem terug te komen op zijn plan en de verlangde verbreding van het Elektronisch Kinddossier door te zetten.
Provincie:
Tag(s):