maandag, 1. oktober 2007 - 10:32

Wetterskip controleert op schone schouwsloten

Wetterskip Fryslân begint donderdag 1 november met de jaarlijkse herfstschouw. Vanaf die dag controleren zo’n honderd medewerkers van het waterschap op schone schouwsloten en of de duikers en dammen in goede staat van onderhoud zijn. De inspectie van in totaal ruim 20.000 kilometer aan watergangen gebeurt in Zuidwest-Fryslân per helikopter en in de rest van het werkgebied te voet.

Volgens dagelijks bestuurslid Aaltje Rispens van Wetterskip Fryslân is het belangrijk dat de doorstroming van de watergangen is gewaarborgd. ,,Begroeiing in de sloot, overhangende takken of duikers die niet schoon zijn, kunnen ervoor zorgen dat de noodzakelijke afvoer van water in de natte herfst- en wintermaanden wordt belemmerd. Dat kan in het ergste geval leiden tot overstromingen’’, aldus Rispens. Daarom houdt het waterschap strikt vast aan de datum van 1 november, waarop de schouwsloten schoon moeten zijn. “Het waterschap is zelf al gestart met het (hekkel)onderhoud aan de hoofdwatergangen. Hierbij verwijderen we ook de grote waternavel uit het water op plekken waar deze exotische plant voorkomt.’’

Rispens adviseert de onderhoudsplichtigen van de schouwsloten het hekkelen van de sloten tijdig uit te voeren. ,,Men moet dit niet tot het laatste moment uitstellen. Dan bestaat namelijk het gevaar dat het land te nat is voor onderhoudsmachines.� Het waterschap controleert alle ‘onder schouw gestelde’ sloten, die van belang zijn voor de aan- en afvoer van water. Deze zogenaamde schouwsloten zijn watergangen die moeten worden onderhouden door de eigenaren van de gronden die grenzen aan de watergang. ,,Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van deze sloten, ongeacht mogelijke onderlinge afspraken met bijvoorbeeld loonbedrijven of buren. Het waterschap beschikt alleen over gegevens van eigenaren en niet van huurders of pachters, vandaar dat eigenaren bericht krijgen’’, licht Rispens toe. Mensen die niet zeker weten of de sloot langs hun huis of hun perceel een schouwwatergang is, kunnen dat beoordelen op kaarten die na afspraak in te zien zijn op het waterschapskantoor in Leeuwarden.

Als de eigenaar van een perceel dat grenst aan een schouwsloot, de onderhoudsplichtige, zijn taak niet nakomt, ontvangt hij een brief waarin wordt beschreven wat er mis is met het onderhoud. Tevens wordt in deze brief duidelijk gemaakt binnen welke termijn de onderhoudsplichtige de sloot, duiker of dam op orde moet hebben gebracht.
Provincie:
Tag(s):