woensdag, 21. november 2007 - 9:42

Wetterskip Fryslân, beste website waterschappen

Leeuwarden

Wetterskip Fryslân heeft in 2007 de beste website van de waterschappen, gevolgd door het Waterschap Groot Salland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit blijkt uit het jaarlijkse checklistonderzoek van Overheid.nl Monitor. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het negende achtereenvolgende jaar uitgevoerd.

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het terrein van de elektronische overheid. Beoordeeld werd op de thema’s ‘betere dienstverlening’, ‘minder bureaucratie’ en ‘slagvaardige organisatie’. Bij alle thema’s is een andere werkwijze van belang, zoals samenwerken en luisteren naar burgers.

De website van Wetterskip Fryslân stond vorig jaar nog op de 21e plaats. De sites van alle waterschappen, provincies, gemeenten en ministeries zijn in dit onderzoek onder de loep genomen.
Provincie:
Tag(s):