dinsdag, 25. september 2007 - 17:01

Wetterskip trekt geld uit voor aanpak waterkering Harlingen

Harlingen

Wetterskip Fryslân begint komend voorjaar met de verbetering van de waterkering in Harlingen. Het algemeen bestuur heeft vandaag een uitvoeringskrediet voor de werkzaamheden beschikbaar gesteld. Aan het eind van dit jaar volgt er een voorlichtingsbijeenkomst voor de inwoners van de havenstad.

De waterkering vanaf de keersluis tot de zuidelijke havendam voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. In 1995 is tussen rijk, provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Wetterskip Fryslân een overeenkomst gesloten over de aanpak van deze kering inclusief de Noorder- en Zuiderpier. De totale kosten van het project bedragen meer dan 37,5 miljoen euro. Hiervan betaalt Rijkswaterstaat ruim 33 miljoen euro, is de verwachte subsidie van de gemeente Harlingen zo’n 342.000 euro en draagt het waterschap ongeveer vier miljoen euro bij aan de voorbereidingskosten.

De verbeteringswerkzaamheden bestaan onder andere uit het verhogen en verplaatsen van de keermuur in zeewaartse richting, zodat de spoorlijn en het perron binnendijks komen te liggen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte tussen de bebouwing aan de Havenweg-Willemskade en de keermuur, waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Op de muur, die 1,25 meter hoger wordt, komt een wandelpad. Twee loopbruggen verbinden de keermuur met de Havenweg. De twee pieren krijgen gedeeltelijk nieuwe basaltbekleding en de bestaande keermuurtjes erop worden vervangen.

Met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet door het algemeen bestuur, kan het werk dit najaar nog worden gegund. De uitvoering ervan begint omstreeks maart. De exacte planning van de werkzaamheden zullen worden toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst die waarschijnlijk in december wordt georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):