dinsdag, 17. april 2007 - 10:07

Wie zorgt er voor de Mantelzorgers?

Sittard

Mantelzorgers zijn mensen, die -vaak lange tijd- voor iemand uit hun naaste omgeving zorgen, die ziek is en die zich niet meer zelf kan redden. Zij geven die zorg onbetaald en zonder terug te kunnen vallen op een organisatie. De grootste groep mensen, die mantelzorg ontvangt, is de groep ouderen en in het bijzonder de thuiswonend dementerende mensen.

Doordat de vraag naar zorg in de thuissituatie zal toenemen, zal ook de vraag naar mantelzorg toenemen. De verwachting is zelfs dat de mantelzorgers/familie meer ingezet moeten gaan worden in professionele zorginstellingen, zoals ziekenhuis/verpleeghuis/zorgcentrum.

Maar wie zorgt er dan voor de Mantelzorger?!
Wie is de stem en de steun van de Mantelzorger?!

Tijdens de Dialoog rond Dementie van het Alzheimer Centrum Limburg,
woensdag 18 april 2007, zullen deze vragen ingeleid worden door:
de heer Jean Jamin, mantelzorger, mevrouw Geeke Siemons van Steunpunt Mantelzorg/PIW Westelijke Mijnstreek en de heer Nic Hamers, voorzitter Platform Mantelzorgers Limburg.

Woensdag 18 april 2007
19.00-20.30uu
Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM)
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Greepzaal, 4e verdieping
Provincie:
Tag(s):