dinsdag, 20. november 2007 - 14:00

Wieken molen gaan beter draaien door kap bomen

Zwolle

De molen in Windesheim in Zwolle gaat beter draaien. In een zone van 100 meter rondom de molen worden 18 bomen gekapt om er voor te zorgen dat de wieken beter wind kunnen vangen. De molen wordt gebruikt als korenmolen.

De kap is onderdeel van het 'verbeterplan voor de molenbiotoop korenmolen Windesheim' uit 2004. De bedoeling is dat in 2008 begonnen wordt met de restauratie van de molen. Daarom kan nu ook begonnen worden met het verbeteren van de molenbiotoop. De molenbiotoop is het gebied om de molen heen waar de wind ongehinderd moet kunnen waaien om de wieken te laten draaien. Dat betekent dat er in de omgeving niet te veel hoge gebouwen of bomen kunnen staan. De provincie heeft als eigenaar van de bomen ingestemd met de kap en neemt ook de kapkosten voor haar rekening. De gemeente Zwolle betaalt de kapvergunning en draagt de kosten voor herplant van bomen op een andere locatie.


Historie
De molen dateert uit 1748 en is de opvolger van een standaardmolen die daar vanaf circa 1391 heeft gestaan en die in 1704 omwaaide. De nieuwe molen werd in 1747 ook door een storm verwoest en in 1748 werd de huidige molen gebouwd. Sinds 1978 is de gemeente Zwolle eigenaar van de molen.
Provincie:
Tag(s):