zondag, 22. april 2007 - 20:10

Wijkvernieuwing, geen wijkvernieling

Groningen

In het kader van (sociale) wijkvernieuwing hebben de Groninger
woningbouwcorporaties op grote schaal sociale huurwoningen gesloopt en betaalbare huisvesting aan de woningmarkt onttrokken. Dat er problemen in de oude wijken bestaan ontkent niemand, maar deze worden niet door het bestaande woningbestand veroorzaakt en niet door het op elkaar stapelen van nieuwe bakstenen opgelost, aldus een onlangs opgerichte initiatiefgroep Inische Buurt.

Doordat ook nog de nieuwbouwproductie achter blijft wordt de situatie voor de woningzoekenden alleen maar nijpender. Met name studenten, jonge starters en minima zijn hier de dupe van.

Bezorgde wijkbewoners uit de Indische Buurt hebben contact gezocht met
lotgenoten en een initiatiefgroep opgezet met als doel de situatie op 1
mei onder de aandacht van het college te brengen. Verder zal aan de
minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie, die een bezoek brengt aan de Korrewegwijk en de Hoogte op 2 en 3 mei, een petitie worden aangeboden waarin de ondeugdelijke situatie op de huurwoningmarkt en de verpaupering van de wijken wordt beschreven.
Provincie:
Tag(s):