vrijdag, 13. juli 2007 - 17:03

Wijziging etikettering energieverbruik voor personenauto’s

Den Haag

De ministerraad in Den Haag heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken, mede namens minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, ingestemd met een wijziging van het Besluit etikettering energieverbruik voor personenauto’s.

Het gaat om een aanpassing van energielabels voor nieuwe personenauto’s met een al in de fabriek geïnstalleerde aardgas- of LPG-installatie.

Alle modellen nieuwe personenauto’s die in Nederland te koop worden aangeboden, zijn voorzien van een energielabel. Op dit label wordt door middel van een letter (A t/m G) aangegeven hoe zuinig een auto is ten opzichte van vergelijkbare auto’s. Momenteel wordt bij auto’s met aardgas of LPG als brandstof het energielabel gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto met benzine als brandstof. Bij een typekeuring van aardgas- en LPG-auto’s met een af-fabriek-installatie wordt ook een verbruiksmeting uitgevoerd, waardoor een officiële waarde voor de CO2-uitstoot met aardgas of LPG als brandstof beschikbaar is. Van aardgasauto’s is de CO2-uitstoot ongeveer 20 procent lager dan van vergelijkbare benzine-auto’s, van LPG-auto’s ongeveer 10 procent. Dit komt nu ook in het toegewezen energielabel tot uitdrukking. Doordat het energielabel doorwerkt in de hoogte van de aankoopbelasting (BPM) komen nieuwe personenauto’s met een al in de fabriek geïnstalleerde aardgas- of LPG-installatie hierdoor in aanmerking voor een lagere BPM.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden.
Categorie:
Tag(s):