dinsdag, 18. september 2007 - 16:23

Wilhelminabrug eerder afgesloten voor gewenning

Maastricht

De Wilhelminabrug in Maastricht wordt per medio november 2007 afgesloten voor alle motorvoertuigen met uitzondering van bussen en taxi's. Het is een maatregel die wordt getroffen als voorbereiding op de werkzaamheden rond het verleggen van de OV-as, zo meldt de gemeente Maastricht.

Het afsluiten van de Wilhelminabrug voor het autoverkeer is onderdeel van het raadsbesluit van 22 maart 2005 over de omlegging van de OV-as. De brug wordt afgesloten voor autoverkeer om zo de doorstroming van de bussen op de OV-as te garanderen.

De afsluiting van de brug vindt plaats drie maanden voordat er wordt gestart met de eerste werkzaamheden. Dit wordt gedaan omdat bij dit soort verkeersaanpassingen altijd een gewenningsperiode is. Als na carnaval 2008 de werkzaamheden aan de OV-as starten moet het autoverkeer gewend zijn aan het gebruik van de alternatieve routes. En moeten de werkzaamheden dus geen onnodige vertraging meer oplopen als gevolg van veel autoverkeer.

Na carnaval 2008 wordt gestart met de eerste fase van het aanpassen van de OV-as. Deze eerste fase betreft het definitief maken van de huidige tijdelijke voorzieningen. Er wordt gestart met werkzaamheden op de locaties Boschstraat/Graanmarkt/Bassin. De werkzaamheden aan de Maasboulevard starten na de bouwvak 2008 in verband met het nader uitwerken van de ontwerpen van de bushalte en een nooduitgang vanuit de tunnel. Naar verwachting zullen eind 2008 deze werkzaamheden zijn afgerond.

Vanaf begin november worden de automobilisten in de stad op de hoogte gesteld van de aankomende veranderingen en worden ze gewezen op de alternatieve route. Dat gebeurt door aankondigingen bij de brug zelf en door aankondigingen in publicaties van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):