donderdag, 28. juni 2007 - 18:15

Wilhelminaplein wordt nieuw stadshart van Leeuwarden

Leeuwarden

Op 28 juni 2007 hebben de gemeente Leeuwarden (mede namens de CV/BV Parkeergarages Leeuwarden), ING Vastgoed-ontwikkeling BV, Stichting Fries Museum en Achmea Vastgoed namens de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro de samenwerkingsovereenkomst voor het Project Nieuw Zaailand ondertekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van het project Nieuw Zaailand. Voor Leeuwarden een historisch moment!

In de samenwerkingsovereenkomst staan de afspraken over wat, waar en door wie in het plangebied rondom het Wilhelminaplein in Leeuwarden wordt gebouwd en onder welke voorwaarden. Ook zijn de financiële en juridische afspraken hierin vastgelegd.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst gaat het project een nieuwe fase in. Nu de plannen op hoofd-lijnen zijn vastgelegd kan detailuitwerking plaatsvinden en op enkele punten de uitvoering binnenkort worden gestart. Ook zal binnenkort een ontwerp gemaakt worden voor het nieuwe Wilhelminaplein en de omliggende straten.

Eén en ander in goed overleg met belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de winkeliers, bewoners en instellingen in de directe omgeving.

Uitvoering van het project begint al na de zomervakantie van 2007 met het verleggen van kabels, leidingen en riolering. De eerste bouwactiviteiten starten naar verwachting in juni 2008, de afronding van het project staat gepland in het voorjaar van 2011.

De realisatie van het project Nieuw Zaailand betekent een nieuwe impuls voor de stad en de provincie. Leeuwarden profileert zich hiermee nog meer als stad om uit te gaan, te winkelen en te genieten van kunst en cultuur.

Met het project Nieuw Zaailand krijgt de binnenstad van Leeuwarden een stadsplein met status en allure. Aan het Wilhelminaplein komt het nieuwe Fries Museum, het aanliggende winkelcentrum Zaailand wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid en er ontstaat een nieuwe winkelstraat aan het Ruiterskwartier. De parkeergarage onder het Wilhelminaplein wordt geheel vernieuwd en uitgebreid.

Tenslotte wordt het huidige Wilhelminaplein heringericht tot een levendig en sfeervol stadsplein. De binnenstad krijgt door het project een belangrijke economische en culturele injectie.
Provincie:
Tag(s):