zondag, 1. juli 2007 - 17:25

Windesheim start nog zes nieuwe opleidingen in Lelystad

Lelystad

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gisteren laten weten dat zij instemt met het verzoek van Windesheim om een zestal opleidingen buiten Zwolle te starten. Vanaf september 2008 verzorgt Windesheim de opleidingen Commerciële Economie (voltijd), Logistiek en Economie (voltijd), Management, Economie en Recht (voltijd), Personeel en Arbeid (voltijd) ook in Lelystad. In september van dit jaar start de hogeschool al met Sociaal Pedagogische hulpverlening (duaal).

Dit is de uitkomst van de aanvraagprocedure die Windesheim in 2003 is begonnen. Destijds is toestemming gevraagd voor bacheloropleidingen in de provincie Flevoland. Dit stuitte op bezwaar van concurrerende hogescholen, maar in hoger beroep is Windesheim alsnog in het gelijk gesteld.

Samen met de andere hoger onderwijsinstellingen in Flevoland; Hogeschool van Amsterdam, de Aeres groep waar de Christelijke Agrarische Hogeschool uit Dronten deel van uitmaakt en de Vrije Universiteit, heeft Windesheim in mei van dit jaar een Convenant Hoger Onderwijs in Flevoland opgesteld. Naast deze onderwijsinstellingen zijn ook de provincie Flevoland en gemeenten betrokken bij dit convenant, dat als doel heeft om in gezamenlijkheid het hoger onderwijs in Flevoland te waarborgen en te vergroten. Dit convenant heeft het ministerie doen besluiten de aangevraagde licenties te verstrekken aan Windesheim. Voor de opleiding Verpleegkunde (duaal) was al eerder toestemming verleend.

Windesheim hield al een aantal jaren kantoor in Lelystad, aan het Ravelijn 1. Van hieruit worden cursussen en trainingen aangeboden. In september start de opleiding SPH duaal hier. Vanaf dan heeft Windesheim officieel een nevenvestiging in Lelystad.
Provincie:
Tag(s):