dinsdag, 19. juni 2007 - 23:05

Windesheim start twee duale studies in Lelystad

Lelystad

Deze zomer starten in Lelystad twee nieuwe duale opleidingen. Een voor het winkelbedrijf: de Retail Academy en de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). 'Duaal' betekent leren en werken tegelijk.

De Retailopleiding moet voorzien in het tekort aan managers en bedrijfsleiders op hbo-niveau in het winkelbedrijf. Op 27 juni is een eerste voorlichtingsavond. Retail Academy biedt een duale opleiding, waarbij studenten een baan in retail kunnen combineren met een studie en loopbaanontwikkeling. Een hbo-opleidingsniveau is een voorwaarde voor carrièreperspectief in de complexe retailbranche. Aan gequalificeerd personeel ontstaat een tekort. In die behoefte voorziet Retail Academy, in nauwe samenwerking met werkgevers. Elke student krijgt in de eigen werkomgeving een coach, die stuurt op zowel praktijkervaring, loopbaanontwikkeling als op persoonlijke groei van de student. Daarmee wordt maatwerk geleverd voor het betrokken winkelbedrijf. De Retail Academy trekt bovendien gastdocenten aan uit zowel de financiële dienstverlening als uit de retail- en productiebranche.

De studie is het resultaat van samenwerking tussen de Rabobank, Deloitte, AVOP en Christelijke Hogeschool Windesheim. Rabobank Flevoland en Deloitte leveren bijdragen in de financieel-zakelijke studiemodules en in ontwikkeling van lesstof. AVOP (Adviesgroep voor Organisatie Psychologie) selecteert, begeleidt en adviseert studenten vanuit Retail Academy richting arbeidsmarkt. Windesheim is het grootste innovatieve en interactieve kennis- en expertisecentrum van noordoost Nederland. Voor Retail Academy verzorgt Windesheim de inschrijvingen, bewaakt de accreditatie eisen en verzorgt de diplomalijn.

In september 2007 start Windesheim de duale SPH opleiding in Lelystad. Iedereen die werkzaam is in de sector welzijn en die zich wil kwalificeren op hbo-niveau, kan nu ook in Flevoland terecht.

De opleiding SPH richt zich op alle terreinen van de sociaal pedagogische hulpverlening, een vakgebied met uiteenlopende cliënten. Centraal staat de kennismaking met verschillende visies op het ontstaan en behandelen van sociale problemen. Tijdens de opleiding komt het ontwikkelen van de benodigde beroepshouding uitgebreid aan bod. Daarnaast biedt SPH een ruim pakket aan basis-, sociale- en organisatorische vaardigheden. Ook is het mogelijk om te specialiseren in bijvoorbeeld jeugd en gezin, psychiatrie en verslaving of gehandicaptenzorg

Op dit moment is er nog een aantal plaatsingsmogelijkheden voor SPH duaal. Meer informatie over de inhoud van de duale opleiding SPH en de Retail Academy is verkrijgbaar tijdens de voorlichtingsavond op woensdag 27 juni aanstaande.
Provincie:
Tag(s):