vrijdag, 15. juni 2007 - 10:08

Windpark voor gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Vanwege de plannen van de gemeente Haarlemmermeer om een windpark te realiseren is er op dinsdag 19 juni een informatieavond. Inwoners en belangstellenden zijn welkom deze avond bij te wonen.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer besloot in 2006 te investeren in duurzame energie. Zij wil de CO2- uitstoot reduceren en een ontwerp laten maken voor een windpark. Dit park zou de energie voor gemiddeld zo'n 14.000 huishoudens (20 MW) moeten leveren. Het is de bedoeling dat het park gerealiseerd wordt in het zuidelijke deel van de gemeente.

Naast het leveren van energie kan het windpark ook educatieve- en recreatieve elementen bieden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de turbines als uitzichtspunt -net als de Euromast- of abseilen en tokkelen. En de turbines vormen een modern en duurzaam herkenningspunt in het landschap.

De gemeente stelt een bijzondere aanpak voor, zodat het een windpark wordt voor en door belanghebbenden (grondbezitters, inwoners en ondernemers) in het gebied. De bedoeling is dat die belanghebbenden een inititatiefgroep vormen en samen optrekken bij de totstandkoming van het park. Ze werken samen vanaf het ontwerp, via verdere planvorming en detaillering, tot en met de uitvoering en het beheer en uiteindelijk delen ze ook in de opbrengst van het park.

Informatieavond
Inwoners en belangstellenden worden uitgenodigd deel te nemen aan deze informatieavond. Wethouder Herman Tuning opent de avond en geeft een toelichting op de keuze voor duurzame energie. Daarna volgt informatie over windenergie en de financiële opbrengsten van windturbines, het plan van aanpak en een oproep tot deelname aan de inititatiefgroep.

Na een pauze gaat het gezelschap uiteen in drie groepen; grondbezitters, inwoners en ondernemers. Elke groep bespreekt de kansen en mogelijkheden voor windenergie. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Locatie
Trefpunt Hoofdweg 1318 in Nieuw-Vennep.
De zaal is open om 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur
Provincie:
Tag(s):