dinsdag, 24. juli 2007 - 8:34

Winkels doen te weinig tegen agressie en geweld

Den Haag

Onderzoek van de Arbeidsinspectie in 733 winkels in risicogebieden wijst uit dat bijna de helft te weinig doet tegen agressie en geweld. In vergelijking met bijvoorbeeld het openbaar vervoer en sociale diensten blijft de winkelsector achter.

Van een steekproef van 250 winkelmedewerkers heeft twee derde te maken gehad met agressieve of gewelddadige klanten. Binnen de branche zijn genoeg instrumenten en maatregelen ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Winkeliers moeten deze veel vaker toepassen.

De Arbeidsinspectie heeft vooral controles uitgevoerd in gebieden waar het risico op agressie en geweld relatief groot is. Desondanks ontbreken maatregelen vaak. In verreweg de meeste winkels waren werknemers slecht op de hoogte wat te doen bij incidenten en waren ze niet getraind in het omgaan met lastige klanten. De inspecteurs traden verder op als de inrichting van de winkel onoverzichtelijk was of er grote sommen geld in de kassa voor het grijpen lagen.

Verder waren personeelsuitgangen niet altijd goed verlicht of konden insluipers zo binnenlopen, omdat de achterdeur bij warm weer wijd open stond. Bij alarmoproepen moeten werknemers soms bij nacht en ontij in hun eentje de winkel in. In totaal hebben de inspecteurs zo’n 350 keer verbeteringsmaatregelen afgedwongen.

Initiatieven van winkeliersverenigingen, politie en gemeenten om overlast en criminaliteit aan te pakken blijken succesvol. Volgens de Arbeidsinspectie moeten winkeliers zich beter realiseren dat eenvoudige maatregelen al kunnen helpen om incidenten met agressie en geweld te voorkomen. De inspectie zal de brancheorganisaties aansporen om meer werk te maken van de invoering van maatregelen door hun leden. Als dit onvoldoende oplevert, gaat de Arbeidsinspectie opnieuw controleren.
Provincie:
Tag(s):