vrijdag, 5. oktober 2007 - 16:31

Winkels op zondag minder vaak open

Den Haag

Het kabinet wil dat gemeenten duidelijker gaan omschrijven waarom de winkels op zondag open mogen zijn. Daarom wordt de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet aangepast, zoals in het Coalitieakkoord is aangekondigd.

Ook kunnen straks belanghebbenden (zoals inwoners en winkeliers) in beroep gaan tegen het besluit van de gemeenteraad. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met een brief hierover aan de Tweede Kamer.

De huidige Winkeltijdenwet dateert van 1996 en betekende destijds een flinke verruiming van de openingstijden voor winkels. In de wet is geregeld dat er in het algemeen maximaal twaalf koopzondagen mogen zijn. Gemeenten met een toeristisch gebied (buiten de verkoopactiviteiten) kunnen hun winkels ruimere openingstijden geven door gebruik te maken van de toerismebepaling. Van de 443 gemeenten maken er 157 gebruik van deze bepaling.

Het kabinet onderkent de behoefte aan lokaal maatwerk, maar er bestaat twijfel of belangen als de zondagsrust, leefbaarheid en veiligheid wel voldoende door alle gemeenten worden meegewogen. Om de lokale balans te waarborgen, wil het kabinet een zorgvuldige afweging tussen de economische belangen van de winkelopening en de genoemde omgevingsbelangen in de wet verankeren.

Daarom wordt in de toerismebepaling van de Winkeltijdenwet opgenomen dat de gemeente een toeristisch gebied moet hebben en dat het duidelijk moet zijn voor welk specifiek deel van de gemeente de winkels open zouden moeten zijn en welk verband hiertussen is. Ook worden er eisen gesteld aan de belangenafweging. In het gemeentelijk besluit moet straks de motivatie staan wat de afweging is geweest tussen economisch belang en omgevingsbelang. Het kabinet wil dat belanghebbenden de gemeentelijke besluiten op dit terrein voor beroep kunnen voorleggen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2008 aan de Tweede Kamer te zenden, zodat de nieuwe wet per 1 januari 2009 in kan gaan.
Categorie:
Tag(s):