donderdag, 11. oktober 2007 - 12:45

Wolfsen voorgedragen als nieuwe burgemeester

Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht heeft Aleid Wolfsen op nummer één gezet in de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeenteraad bepaalde de volgorde op deze aanbeveling, omdat het hierover gehouden referendum ongeldig was. Na geheime stemming bleek een ruime meerderheid (30 leden) voor de voordracht met Wolfsen op nummer één en Pans op nummer twee. Twee gemeenteraadsleden wilden de voordracht andersom en 11 leden stemden blanco.

Een amendement om de minister te vragen een nieuwe procedure te starten (ingediend door VVD en SP) haalde het niet. Voorafgaand aan de stemming meldden de fracties teleurgesteld te zijn over de opkomst bij het referendum. De raad beschouwt het opkomstpercentage van nog geen 10% als een krachtig signaal van de Utrechtse bevolking tegen het burgemeestersreferendum. 'Eens maar nooit weer' zo verklaarde een aantal fracties onder het aanbieden van excuses voor de gang van zaken aan de inwoners van Utrecht en de kandidaten. Ook werd aangedrongen op een grondige evaluatie. De gemeenteraad loofde de kandidaten Pans en Wolfsen voor hun inzet tijdens de campagne.
Provincie:
Tag(s):