woensdag, 16. mei 2007 - 10:02

Woningbouw krijgt vorm

Amstelveen

Uit de Voortgangsrapportage Woonvisie 2007-2011 die het college op 1 mei heeft vastgesteld, blijkt dat in de afgelopen twee jaar (2005 en 2006) 169 woningen zijn opgeleverd en 793 in aanbouw genomen. In het algemeen wordt de beoogde hoeveelheid te realiseren woningen gehaald. De categorie middeldure huurwoningen benadert het streefcijfer.

Uit de vergelijking van de Woonvisie en het programma tot 2015 komen enige conclusies. Voor de betaalbare huur wordt de opgave in absolute zin gehaald en voor de middeldure huur wordt deze bijna gehaald. Voor de andere categorieën worden de woningaantallen ruimschoots gehaald.
Relatief gezien worden er extra dure huur- en koopwoningen gerealiseerd.

Dit komt vooral door de PIA-projecten (De opbrengst van sommige gebiedsontwikkelingen levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de schoolgebouwen) waar relatief veel in deze sectoren is gepland. Verder worden relatief veel woningen in het segment betaalbare koop gerealiseerd.

De gemeente gaat er van uit dat er minimaal 9000 betaalbare huurwoningen in Amstelveen moeten zijn, de zogenaamde kernvoorraad.
Om dit aantal woningen in de kernvoorraad in 2015 te garanderen heeft het college de ambitie uitgesproken sociale woningbouw te ontwikkelen op het terrein Middenwaard. Dit gaat om 240 woningen. Ook op het ontwikkelingterrein Nifterlake in Langerhuize wil het college 50 betaalbare huuwoningen.

Ook is in de rapportage aandacht besteed aan woningen, die gepland staan voor specifieke groepen. Dit is zoveel als mogelijk in beeld gebracht voor jongeren en ouderen.
De woningbouwmonitor zal komend jaar nog uitgebreider ingaan op de stand van zaken voor alle doelgroepen uit de Woonvisie
Provincie:
Tag(s):