woensdag, 1. augustus 2007 - 22:51

Woningbouw-vereniging pleit voor vrije woningmarkt sociale huurwoningen

Den Haag

De Haagse woningbouwvereniging Staedion streeft naar een vrije woningmarkt waarbij keuzevrijheid voor haar klanten centraal staat. Huurders moeten kunnen kiezen, niet alleen ten aanzien van het type woning dat men graag wil, maar ook uit woonmilieus waar men zich thuis voelt.

Het huidige model van woonruimteverdeling zoals dat in de regio Haaglanden wordt gehanteerd, belemmert deze keuzevrijheid en moet dan ook op de schop vindt Henk Jagersma, algemeen directeur van Staedion.

Staedion is van mening dat het huidige model een schijntransparantie in zich heeft. Mensen die dringend een woning nodig hebben, vluchten naar de vrije sector, omdat zij in het huidige model niet aan bod komen. En juist mensen waarvoor de nood niet hoog is, schrijven zich alvast in om een bepaalde inschrijfduur op te bouwen. De zogenaamde ‘eerlijke verdeling’ die wordt toegepast, betekent eigenlijk niet meer dan symptoombestrijding van een verstoorde woningmarkt, aldus de woningbouwvereniging.

Concreet pleit Staedion voor een nieuw model zonder algemeen geldende toewijzingscriteria zoals inkomen, huishoudtype en leeftijd.
Provincie:
Tag(s):