zondag, 28. oktober 2007 - 21:25

Woningcorporatie gaat bewoners 'screenen'

Groningen

De toekomstige bewoners van de Indische buurt in Groningen Stad zullen mogelijk door de woningbouwcorporatie IN gescreend worden, alvorens zij een woning in de buurt toegewezen krijgen. Op dit moment is er in de buurt sprake van van veel geluidsoverlast, geweld en openbaar dronkenschap. Het woningebedrijf zegt de screening slechts bij hoge uitzondering te gebruiken.

De screening heeft betrekking op zedenmisdrijven, geweldsdelicten, probleemverslaving aan alcohol en drugs en probleemgedrag in het verleden. Wanneer toekomstige bewoners zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan één van deze feiten kan een negatief advies worden afgegeven. Hij of zij komt dan niet voor een woning in genoemde buurt in aanmerking.

Met de screening wil IN de sociale structuur van delen van de Indische buurt veranderen waardoor er een grotere variëteit aan etnische afkomsten in de buurt ontstaat. Maar de screening is volgens IN directeur Yvonne Geerdink slechts een van de middelen om dat te realiseren.

Ook de de gemeente Borger (DR) hanteert sinds 1 oktober een screeningsbeleid voor de Chrysantstraat en de Prins Bernhardlaan te Nieuw-Buinen. In deze buurt is dat op last van de burgemeester voor 1 jaar ingesteld.
Provincie:
Tag(s):