dinsdag, 16. oktober 2007 - 23:00

Woningcorporaties investeren half miljard in Venlo

Venlo

Met een investering van een half miljard euro geven de drie Venlose woningcorporaties de komende jaren een kwaliteitsimpuls aan de stad. Dat hebben ze in het ‘Strategisch akkoord 2007-2011’ afgesproken met de gemeente.

“Venlo staat bekend als een goede werkstad, maar nog niet als een goede woonstad�, stelt burgemeester Hubert Bruls, die vandaag het akkoord ondertekende samen met de directeur-bestuurders van Woningstichting Venlo-Blerick, Antares en Urbanus. “Het gunstige economische klimaat en de relatief ontspannen Venlose woningmarkt bieden goede kansen om daar verbetering in te brengen.�
Allerlei plannen die woningcorporaties en gemeente al op stapel hadden staan, worden versneld uitgevoerd. De corporaties bouwen de komende vier jaar 1557 nieuwe woningen, terwijl de gemeente een aantal procedures vereenvoudigt. “Als er bijvoorbeeld asbest moet worden verwijderd�, illustreert de burgemeester, “hoeft de gemeente dat niet te toetsen mits de corporaties zich houden aan het asbestprotocol van de woningcorporatiekoepel Aedes.�

Het akkoord vloeit voort uit een conflict dat een half jaar geleden uitbrak tussen de gemeente en de woningcorporaties. “Uiteindelijk heeft dat toch tot iets goeds geleid�, vindt Paul Stelder, directeur van woningcorporatie Antares.

“Venlo moet een aantrekkelijke, duurzame woonstad worden�, motiveert Arnold van Hoof, directeur-bestuurder van Woningstichting Venlo-Blerick. Zo willen gemeente en corporaties de CO2-uitstoot in tien jaar met 20 procent terugbrengen. Van Hoof: “Het cradle-to-cradle duurzaamheidsconcept biedt die kwaliteit en heeft bovendien een enorm positief effect op het imago van Venlo.�
Om dat imago verder te verbeteren, vindt Van Hoof ook verbetering van het culturele aanbod van groot belang. “Woningstichting Venlo-Blerick wil haar nek uitsteken voor zaken als een prachtig kloosterkwartier en het behoud van het monumentale Nedinsco-gebouw�, zegt Van Hoof. “Dat zou een publieke bestemming moeten krijgen, bijvoorbeeld een Tajiri-museum. Daar heeft de woningstichting dan ook een substantieel bedrag voor over.�

Al die investeringen mogen er niet toe leiden dat wonen in Venlo duurder wordt, betoogt Urbanus-directeur Joep van den Bercken. “De woonlasten zijn hier relatief laag en dat moeten we vooral zo zien te houden. Het gaat erom de kwaliteit te verbeteren. Dat kan best zonder per saldo duurder uit te zijn, als we onze procedures eenvoudiger en doeltreffender maken en huren, gemeentelijke lasten en energiekosten in de hand weten te houden.� Burgemeester Bruls noemt het strategisch akkoord daarmee een belangrijke bouwsteen voor de versterking van het Venlose imago. “Wie woont in Venlo, krijgt value for money. Met die boodschap gaan we de boer op.�
Provincie:
Tag(s):