woensdag, 27. juni 2007 - 8:30

Woonzorg centrum Spuikompark Philippine

Philippine

De komst van een woonzorgcentrum in Philippine is een veel besproken onderwerp. Met name de locatie van het centrum in het Spuikompark houdt de gemoederen bezig. Ook het college heeft zich de afgelopen jaren veel met het woonzorgcentrum beziggehouden.

Afgelopen woensdag heeft wethouder Van Schaik een gesprek gehad met de heer De Bock, initiatiefnemer van een handtekeningenactie (voor verplaatsing naar een andere locatie in het Spuikompark).

Maandag 3 september spreken de gemeente en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen met een aantal partijen over het woonzorgcomplex. Directe aanleiding voor het overleg is de discussie rondom de locatie van het woonzorgcentrum in het Spuikompark. Het algemeen belang van Philippine zal tijdens het gesprek voorop staan. Hiervoor worden uitgenodigd: de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), Woon Advies Commissie (WAC), dorpsraad, seniorenraad, de heer D. de Bock, alsook de participanten van het woonzorgcomplex, te weten Thuiszorg, Vremdieke, Stichting Welzijn en SVRZ.

Na het overleg met bovengenoemde partijen verstuurt de gemeente een nieuwsbrief. Hierin wordt de stand van zaken rondom de locatie en bouw van het woonzorgcentrum duidelijk in beeld gebracht. Deze brief wordt huis-aan-huis in Philippine verspreid.
Provincie:
Tag(s):