vrijdag, 27. april 2007 - 8:46

Woordmachine op Burgumermar onthuld

Burgum

Met het plaatsen van drie boeien op de Burgumermar bij Burgum onthulde gedeputeerde Bertus Mulder van cultuur vandaag het vijfde kunstwerk aan de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Het kunstwerk ‘Wettertoppen’ van Karel Martens en Kees ‘t Hart is één van de dertien WOORDENSTROOM kunstprojecten die gerealiseerd worden langs de vaarweg. WOORDENSTROOM verwijst naar de taal-beeldroute die door de uitvoering van deze kunstwerken ontstaat langs de drie kanalen in de provincies Groningen en Fryslân.

Het kunstwerk ‘Wettertoppen’ is in feite een woordmachine. Drie borden met elk twee letters worden door de wind in beweging gebracht. De borden staan op drie drijvende, met horizontale kleurbanen beschilderde boeien. Volgens de kunstenaars roept het geheel associaties op met de spontaniteit van kindertaal of de eerste woordformaties op een leesplank. Tegelijk sluiten de gekozen beeldmiddelen goed aan bij de context van objecten die men op het water aan kan treffen. De woordmachine geeft de volgende woorden weer:
TOL TOK MOL MOK TAL TAK MAL MAK
LOT KOT LOM KOM LAT KAT LAM KAM

‘Wettertoppen’ is onderdeel van het kunstproject WOORDENSTROOM dat in opdracht van de provincies Groningen en Fryslân en Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Aanleiding voor het kunstproject zijn de verbeteringswerken; de vaarweg wordt verbreed en verdiept en de doorvaarhoogte van bruggen wordt vergroot. De vaarweg Lemmer-Delfzijl, hoofdzakelijk bedoeld voor de beroepsvaart, maakt deel uit van de hoofdvaarweg Amsterdam-Delfzijl, en is een belangrijke schakel in het Europees vaarwegennet. Haar rol voor de aan- en/of afvoer van goederen is ook voor de regio van grote betekenis. In totaal worden 13 taalkunstprojecten langs de vaarweg gerealiseerd door koppels geformeerd uit enerzijds typografen/kunstenaars en anderzijds dichters/schrijvers.
Provincie:
Tag(s):