donderdag, 18. oktober 2007 - 17:55

Workshop internetrisico's voor leerlingen basisschool

Heerlen

Politie Limburg Zuid en Hogeschool Zuyd starten gezamenlijk een voor Nederland uniek initiatief om dit najaar de leerlingen van groep 8 van een honderdtal basisscholen in Limburg spelenderwijs alert te maken voor risico’s die zij kunnen lopen op internet. Komende week werken kinderen van basisscholen mee aan een workshop door Drew Ann Wake, de Canadese bedenkster van het succesvolle speelleer programma Mirror Image.

Deze workshop wordt gehouden tijdens de internationale “European Network Forensic and Security Conference� (ENFSC 2007) die van 24 tot en met 26 oktober wordt gehouden in de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Vooral wordt aandacht besteedt aan recente ontwikkelingen op het gebied van netwerkbeveiliging en digitaal forensisch onderzoek, op juridische aspecten daarvan en op de maatschappelijke bewustwording.

Plaatsvervangend korpschef Walter van Haaren van de Politie Limburg-Zuid: “Ook in onze regio komen steeds meer slachtoffertjes van internet voor. Daarom geven wij volle medewerking aan deze acties.�

De conferentie is georganiseerd bij gelegenheid van de start van de nieuwe internationale afstudeermogelijkheid op het gebied van computerbeveiliging en digitaal forensisch onderzoek “Network Forensic Research� aan de faculteit ICT van Hogeschool Zuyd in samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Zuid-Limburg. Daarin werken Politie Limburg Zuid en Hogeschool Zuyd o.a. samen met bedrijven en met de Kamer van Koophandel Limburg. Het is de eerste specialistische “kopopleiding� op dit niveau na de drie jaar durende HBO-studie Netwerk Infrastructuur Design in Nederland. De behoefte aan deze specialisten is enorm.

Gezien het grote belang van beveiligingstechnologieën en methoden om digitaal forensisch onderzoek te doen, wil Hogeschool Zuyd samen met Politie Limburg Zuid en met ondersteuning door een groot aantal ondernemingen, organisaties en regionale overheden elk jaar een dergelijke conferentie organiseren.

De openingssessie op woensdag 24 oktober is vooral gericht op het onder de aandacht brengen van de risico’s die internet specifiek oplevert voor kinderen bij ouders, opvoeders, leerkrachten en politiek. “Kinderen begeven zich in toenemende mate op jonge leeftijd op het internet en zijn door hun onschuld extra kwetsbaar�, zegt Eric Loermans, expert digitale recherche bij de politie Zuid-Nederland. “We hopen dat speelleer programma’s als Mirror Image ook in andere regio’s wordt ingezet om, net als bij het gewone verkeersonderricht, kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs alert te maken op de risico’s van de elektronische snelweg�.
Provincie:
Tag(s):