maandag, 5. november 2007 - 10:14

Zak-/slaaggrens inburgerings-examen niet gewijzigd

Den Haag

De zak/slaaggrens voor de taaltoets van het inburgeringsexamen blijft voorlopig hetzelfde. Aanvankelijk zou de grens per 1 december 2007 worden aangepast, maar dat gaat voorlopig niet door.

In het kader van de Wet inburgering in het buitenland (Wib) en de Wet inburgering (Wi) moeten inburgeraars een taaltoets doen (de zogeheten Toets Gesproken Nederlands). Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister een nader onderzoek laten doen naar de nieuwe instelling van de zak-/slaaggrens.

De eerste resultaten van dit onderzoek laten zien dat de eerdere conclusie uit het TNO-onderzoek klopt, namelijk dat de zak-/slaaggrens te soepel is ingesteld. Om te bepalen wat de juiste instelling voor de zak-/slaaggrens is, is echter meer tijd nodig. Het onderzoeksrapport wordt in november verwacht. Op dat moment wordt duidelijk of, en zo ja, met ingang van welke datum de zak-/slaaggrens kan worden aangepast.
Provincie:
Tag(s):