woensdag, 11. april 2007 - 20:54

Zalm krijgt koninklijke onderscheiding

Den Haag

Minister-president Balkenende heeft woensdagavond tijdens een informele bijeenkomst in de Statenzaal van het Ministerie van Algemene Zaken koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan oud-bewindslieden die deel hebben uitgemaakt van het derde kabinet-Balkenende. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdagavond bekendgemaakt.

Drs. G. Zalm , oud-vice-minister-president en oud-minister van Financiën is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd: mevrouw A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven , oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking;de heer J.W. Remkes , oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: mevrouw drs. M.C.F. Verdonk , oud-minister voor Integratie, Preventie, Jeugdbeleid en Reclassering; de heer H.G.J. Kamp , oud-minister van Defensie; mevrouw drs. K.M.H. Peijs , oud-minister van Verkeer en Waterstaat;mr. A.J. de Geus , oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; drs. J.F. Hoogervorst , oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; mr. drs. J.G. Wijn , oud-minister van Economische Zaken; mr. drs. A. Nicolaï , oud-minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd: drs. P.L.B.A. van Geel , oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat; mevrouw ir. C.E.G. van Gennip MBA , oud-staatssecretaris van Economische Zaken; mevrouw drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp , oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Provincie:
Tag(s):