woensdag, 16. mei 2007 - 16:54

Zeehondencrèche mogelijk toch nog in de Marne

De Marne

Op initiatief van de provincie Groningen verkennen de gemeente de Marne en de Zeehondencrèche de komende maand de mogelijkheden voor uitbreiding van de Zeehondencrèche in gemeente de Marne. Dat hebben de provincie, de gemeente de Marne en de Zeehondencrèche woensdag afgesproken. Voor de crèche maakt deze afspraak onderdeel uit van haar totale onderzoek naar de nieuwbouwmogelijkheden op alle verschillende locaties.

De betrokken partijen hebben hiervoor gezamenlijk een procesmanager aangetrokken die de komende maanden de mogelijkheden hiervoor gaat verkennen. Deze verkenning richt zich op de mogelijkheid voor nieuwbouwplannen in de gemeente de Marne. Hierbij onderzoekt hij onder andere de mogelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en financiering. De verkenning moet voor de zomer zijn afgerond en geeft een overzicht van noodzakelijke activiteiten om tot een eventuele realisatie van nieuwbouw te komen.

De provincie geeft aan dat ze de belangrijke functie die de Zeehondencrèche vervult in de toeristische infrastructuur in Noord-Groningen wil behouden en richt zich primair samen met de gemeente op behoud van de Zeehondencrèche in de gemeente de Marne.
Provincie:
Tag(s):