maandag, 9. juli 2007 - 11:30

Zeeland echte fietsprovincie

Middelburg

Het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets van de Provincie Zeeland heeft als eerste Nederlandse provincie het BYPAD certificaat in ontvangst genomen.
BYPAD betekent Bicycle Policy Audit, ofwel fietsbeleid audit. Deze methode wordt in heel Europa ingezet om te kijken hoe het met de kwaliteit van het fietsbeleid in verschillende regio's en steden is gesteld.

Hoewel de kwaliteitsmeting van het fietsbeleid hoofdzakelijk bedoeld is om de speerpunten van het fietsbeleid de komende jaren aan te scherpen, is het opmerkelijk dat het Zeeuwse Fietsbeleid hoog scoort ten opzichte van de andere Nederlandse en Europese regio's.

Naar aanleiding van de resultaten van de audit mag Zeeland zich een echte fietsprovincie noemen. Dankzij de besluitvorming van Provinciale Staten, waardoor het hoogste ambitieniveau mogelijk werd gemaakt, komt het fietsbeleid in Zeeland op alle punten zeer goed uit de bus. Zo blijkt uit de audit dat Zeeland het hoogste aantal inwoners heeft dat de fiets boven alle andere vervoersmiddelen verkiest in verhouding tot de andere regio's die hebben deelgenomen aan BYPAD. Uiteraard kwamen er uit de evaluatie ook verbeterpunten, die in het nieuwe fietsbeleid meegenomen kunnen worden.

Het BYPAD-certificaat is tijdens het fietscongres Velocity in het stadhuis van Munchen uitgereikt door de heer Manfred Neun, de voorzitter van de Europese Fietsersbond.
Provincie:
Tag(s):