dinsdag, 10. juli 2007 - 22:12

Zeeland gul voor projecten Pieken in de Delta

Middelburg

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben dinsdag acht projecten, die in het kader van het programma Pieken in de Delta waren ingediend, gehonoreerd. In totaal stelt de Provincie ruim 520.000 euro ter beschikking aan projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van de sectoren Kusttoerisme, Logistiek, Bio-energie en Maintenance.

De acht gehonoreerde projecten ontvangen naast de subsidie van de Provincie Zeeland een subsidie van het Rijk van 1.029.735 euro en van de provincie Noord-Brabant van 509.324 euro. De provinciale subsidies zijn afhankelijk van de bijdrage die de projecten leveren aan de economische ontwikkeling in beide provincies.
Provincie:
Tag(s):