donderdag, 14. juni 2007 - 16:41

Zeist gaat in hoger beroep in zaak Interventieteam

Zeist

De gemeente Zeist gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de President van de Rechtbank over het optreden van het interventieteam. De rechter verbood de gemeente eind mei om met het interventieteam huisbezoeken af te leggen bij enkele adressen in Zeist. Het Interventieteam is één van de activiteiten om de jeugdcriminaliteit in Zeist in 4 jaar tijd met 50% terug te dringen.

De gemeente heeft de uitspraak van de President van de Rechtbank d.d. 25 mei 2007 inzake het optreden van het Interventieteam bestudeerd en ziet voldoende gronden om daartegen in hoger beroep te gaan. Volgens de rechter is de werkwijze van het interventieteam in strijd met de regels omtrent de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit wil de gemeente graag getoetst hebben.

De werkzaamheden van het interventieteam zullen worden voortgezet, zij het dat op basis van de uitspraak van de rechter de werkwijze op een aantal punten zal worden aangepast. Dit betekent meer maatwerk in de samenstelling en omvang van het interventieteam. Bovendien zal bij de voordeur de reden van het bezoek aan worden geven en zullen de teamleden zich legitimeren.
Provincie:
Tag(s):