vrijdag, 12. oktober 2007 - 6:43

Zeldzame Noordse Woelmuis ontdekt in hoofdstad

Amsterdam

De zeldzame Noordse Woelmuis is ontdekt in Amsterdam Noord. Amsterdam-Noord is een groen stadsdeel en op meerdere plekken werkt het stadsdeel aan het verbeteren van de kwaliteit van het groen. Door de aanleg van natuurlijke oevers, ijsvogelwanden en amfibieënmuren en het graven van sloten en poeltjes, ontstaan betere leefomstandigheden voor planten en dieren.

Stadsdeelecoloog Fred Haaijen, vond de Noordse woelmuis vrijdagochtend 5 oktober in een diervriendelijke muizenval in de Kadoelenscheg. De Kadoelenscheg is het groene gebied tussen de Kadoelenweg, de Buiksloterdijk, het Blazerpad en de Ringweg A10.

In overleg met bewoners en de Dienst Ruimtelijke Ordening, heeft het stadsdeel hier vorig jaar een aantal werkzaamheden uitgevoerd om de natuurwaarden van het gebied te versterken. Sindsdien houdt de stadsdeelecoloog de ontwikkelingen in de Kadoelenscheg goed in de gaten.

Dat nu de muis is opgedoken betekent dat de natuurwaarden uitstekend zijn. De muis is na uitgebreide bestudering door diverse specialisten, donderdag 11 oktober weer vrijgelaten.
Provincie:
Tag(s):