woensdag, 14. februari 2007 - 11:49

Zeldzame vissen in de Noordoostpolder

Urk

In de Noordoostpolder komen verhoudingsgewijs veel meer soorten vis voor dan in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Ook zijn in de Noordoostpolder zeldzame vissen aangetroffen, zoals de riviergrondel, roofblei en de kleine modderkruiper.Soorten die in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland niet of nauwelijks worden aangetroffen.

In 2006 heeft het Waterschap Zuiderzeeland een visinventarisatie uitgevoerd in Flevoland, noodzakelijk voor de nieuwe Kaderrichtlijn Water. En uit dat onderzoek is een opvallend verschil aangetroffen tussen de Noordoostpolder met Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. In de Neushoorntocht bijvoorbeeld zijn maar liefst 14 verschillende vissoorten gevangen. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland komt men niet verder dan 7 algemene vissoorten.

De meest algemene vissoort in de Noordoostpolder is de Blankvoorn. Ook de Kolblei en de Alver zijn algemeen aanwezig. Een verklaring voor het verschil is moeilijk aan te geven. Misschien dat via de wateraanvoergebieden niet alleen schoon water, maar ook visbroedsel de Noordoostpolder ingelaten wordt.
Provincie:
Tag(s):