donderdag, 27. september 2007 - 7:54

Ziekteverzuim in 25 jaar tijd meer dan gehalveerd

Den Haag

In 25 jaar tijd is het ziekteverzuim in Nederland meer dan gehalveerd. Van 10% in 1980 naar ruim 4% in 2005. Het ziekteverzuim onder vrouwen daalde van 8,1% in 1993 naar circa 4,5% in 2005.

Onder mannen daalde het in diezelfde periode van 5,1% naar circa 4%. Vrouwen verzuimen relatief vaker dan mannen, maar het verschil tussen mannen en vrouwen wordt in de loop der jaren steeds geringer. Dat zijn enkele van de conclusies uit het rapport ‘Beter aan het werk’, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag heeft gepubliceerd.

Overigens kan de vermindering van het verzuim in de laatste jaren ten dele worden toegeschreven aan de gevolgen van de neergaande conjunctuur vanaf 2001. Een verhoging van het werkloosheids- percentage met 1 procentpunt leidt gemiddeld tot een verlaging van het verzuim met een kwart procentpunt. Verschillen in ziekteverzuim blijken moeilijk te verklaren. Zo blijkt bijvoorbeeld het verzuimpercentage slechts in beperkte mate beïnvloed te worden door kenmerken van het werk.

De arbeidsongeschiktheid bleek eveneens sterk gedaald, van 13 per 1000 werknemers in 2001 naar 4,5 per 1000 werknemers in 2006. Onder mannen nam de instroom in de WAO af van 10,8 per 1000 werknemers in 2001 naar 7,8 in 2004. Onder vrouwen daalde dit aandeel in diezelfde periode van 16,8 per 1000 werknemers in 2001 naar 9,1 in 2004.

Bij vrouwen met kinderen was de daling zelfs nog iets sterker. Het aantal vrouwen dat vanwege psychische klachten arbeidsongeschikt wordt verklaard, halveerde in drie jaar tijd van 20.000 in 2001 naar 10.000 in 2004.
Categorie:
Tag(s):