vrijdag, 7. september 2007 - 15:32

Zilveren topstukken voor Paleis Het Loo

Apeldoorn

Paleis Het Loo heeft acht imposante zilveren kandelabers verworven uit 1783-1784. Vier van de in Louis XVI-stijl uitgevoerde kandelaars hebben een opzetstuk met drie armen, de andere vier hebben twee armen. Ook de mahoniehouten kist, waarin deze kostbare voorwerpen van oudsher werden opgeborgen, is bewaard gebleven.

Kandelaarsets van een dergelijke omvang en kwaliteit kwamen ook in vorige eeuwen maar weinig voor en waren met name voorbehouden aan het stadhouderlijk hof en enkele zeer gefortuneerde families. Aangezien deze bijzondere aankoop van nationaal belang wordt geacht, heeft de Mondriaan Stichting een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld, evenals de Vereniging Rembrandt, die hiertoe onder meer gebruik heeft gemaakt van haar Zilverfonds.

Ook de Stichting Dr. Hendrik Mullers Vaderlandsch Fonds en de vrijwilligersorganisatie van Paleis Het Loo, de Stichting ’t Konings Loo, hebben op genereuze wijze bijgedragen.

Het schitterende ensemble is vervaardigd door de Amsterdamse zilversmid H.C.N. Wiedeman en heeft toebehoord aan de beroemde staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834). Van Hogendorp was de belangrijkste grondlegger van onze Oranje-monarchie en onderhield nauwe contacten met prins Willem V. De omvangrijke set was al lang geleden verdeeld onder de nazaten van Van Hogendorp. Door hen werd de unieke gelegenheid geboden om het geheel weer samen te voegen en voor Nederland te behouden.

De kandelabers zijn van zaterdag 8 september tot en met 30 november 2007 te zien in de Vestibule van Paleis Het Loo.
Provincie:
Tag(s):