donderdag, 8. november 2007 - 9:57

Zorgcentrum in Lopik onder verscherpt toezicht

Lopik

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft besloten om verscherpt toezicht in te stellen bij Zorgcentrum De Schutse in Lopik. De Schutse maak onderdeel uit van AxionContinu te Utrecht. Het verscherpt toezicht is ingegaan op 29 oktober 2007. Dit heeft de inspectie bekendgemaakt.

De inspectie constateerde al eerder dat er onvoldoende voorwaarden in de instelling aanwezig zijn om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Zo is onder meer de communicatie met de huisartsen voor verbetering vatbaar en twijfelt de inspectie of er voldoende deskundigheid in de instelling aanwezig is, zowel bij het uitvoerend personeel als bij het locatiemanagement. Bovendien zijn de methodes voor zorgplannnen niet uniform en worden ze onvoldoende nageleefd.

Herhaaldelijke inspectiebezoeken en plannen van aanpak door de instelling hebben er niet toe geleid dat de kwaliteit van zorg is verbeterd. Eind november gaat de inspectie opnieuw bij de instelling op bezoek om te toetsen wat de ontwikkelingen zijn.
Provincie:
Tag(s):