woensdag, 11. juli 2007 - 9:54

Zorgen om verkeersveiligheid Zeeweg

Bloemendaal

De gemeenten Bloemendaal en Zandvoort maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Bloemendaalse Zeeweg. Met ingang van 2 juli heeft de provincie op beide rijbanen van de Zeeweg de rechterrijstrook gereserveerd voor de bus.

Omdat de busstroken niet zijn afgescheiden van de rijstroken voor het gewone autoverkeer ontstaan er gevaarlijke situaties. Automobilisten gebruiken de busstrook om rechts in te halen, waardoor bestuurders die rechtsaf willen slaan in gevaar worden gebracht. Hetzelfde geldt als een bus het overige verkeer rechts passeert.
Deze starre busstroken zijn in strijd met de afspraak die de gemeenten met de provincie hebben gemaakt in het project Bereikbaarheid kust.

Beide gemeenten zijn voorstander van een flexibele busbaan, die alleen wordt ingericht op mooie dagen met een temperatuur van 24 graden of hoger. Op deze dagen is het altijd druk op de Zeeweg en rijdt het verkeer langzaam of staat het zelfs stil.

Op zulke dagen is het voor alle weggebruikers duidelijk te maken dat de busstroken in gebruik zijn en is de situatie veel veiliger. Ook worden er op die dagen extra pendelbussen ingezet.

De beide gemeenten hebben er bij gedeputeerde Mooij dan ook voor gepleit de starre busstroken weg te halen en deze maatregel alleen in te zetten op mooi weerdagen. Op deze manier willen de gemeenten ervaring opdoen met dynamische verkeersmaatregelen.
Provincie:
Tag(s):