donderdag, 14. juni 2007 - 11:12

Zuidenvelcomité Odoorn krijgt financiën niet rond

Al een paar jaar is het Plaatselijk Zuidenveldcomité Odoorn bezig met voorbereidingen voor een zuidenveldtentoonstelling, die in 2008 weer in Odoorn gehouden zal worden. Groot struikelblok zijn o.a. de benodigde financiële middelen.

In eerste instantie was er op de begroting van afgerond € 70.000,- een tekort van € 30.000,--. Na veel aanpassingen en bezuinigingen, het opofferen van de eigen financiële buffer en een beperkte bijdrage van de gemeente Borger-Odoorn, resteert er nog een tekort van bijna € 10.000,--

Het is helaas niet gelukt dit volledige bedrag met daarnaast een garantstelling voor een eventueel exploitatie tekort binnen te halen.

Mede gezien ook het feit dat zich (bijna) geen nieuwe bestuursleden beschikbaar hebben gesteld en er niet voldoende draagkracht onder de bevolking van Odoorn aanwezig is, hetgeen is gebleken uit de (matige) opkomst en de gevoerde discussie over dit probleem in de onlangs gehouden bijeenkomsten, heeft het huidige bestuur haar ontslag aan het gemeentebestuur (in feite de opdrachtgever) aangeboden.

Helaas komt hierdoor wel een einde aan een jarenlange traditie.
Provincie:
Tag(s):