woensdag, 28. november 2007 - 19:20

Zuiderzeelijn gaat PvdA veel geld kosten

Groningen

De Partij van de Arbeid, afdeling Groningen, heeft zijn leden opgeroepen hun contributie aan de landelijke PvdA tot het minimum te beperken. Dat als protest tegen de opstelling van de regering en de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Regering en Tweede Kamerfractie hebben op het punt van de aanleg van de Zuiderzeelijn het regeerakkoord gewoon genegeerd. Het Noorden wordt weer eens als een klein kind in de hoek gezet.

De Partij voor het Noorden is blij met de acties binnen de PvdA, gericht tegen hun landelijke vertegenwoordigers. Maar de actie wordt naar haar mening evenwel pas echt geslaagd als deze PvdA leden hun ingehouden contributie storten op de girorekening van de Partij voor het Noorden

De opbrengst zal een passende bestemming krijgen. Gedacht wordt aan een stichting die moet onderzoeken hoe Noord-Nederland autonomie kan verwerven. Alleen daardoor zou hun inziens Noord-Nederland over belangrijke zaken zelf beslissen en … we eisen 25% van de aardgasbaten voor het Noorden!
Provincie:
Tag(s):