donderdag, 30. augustus 2007 - 12:06

Zwemles voor vrouwen

Driebergen

De gemeente organiseert in samenwerking met de fysiotherapeuten Marijke van der Scheer en Marjo Neplenbroek sporttrainingen voor allochtone vrouwen. Doel van deze trainingen is allochtone vrouwen vertrouwd te maken met sporten en daarna door te stromen naar reguliere sportverenigingen en daardoor beter te integreren in onze samenleving.

Aanvankelijk werd gedacht aan een kleine groep van 12 vrouwen maar al snel bleek de belangstelling zo groot dat uiteindelijk 56 vrouwen met deze training zijn begonnen. Inmiddels is daadwerkelijk het overgrote deel van deze vrouwen doorgestroomd naar andere manieren van sportbeoefening. Een positief aspect aan dit initiatief is dat ook steeds meer kinderen en andere familieleden van deze vrouwen zich opgeven bij sportverenigingen. De laatste twee groepen vrouwen beginnen binnenkort met hun training.

Naast deze aktiviteiten hebben Marjo en Marijke in samenwerking met de gemeente een nieuw plan ontwikkeld: Vrouwen in beweging. Er zijn veel vrouwen, zowel autochtone als allochtone vrouwen, die om geloofs- of andere motieven niet deel willen nemen aan gemengde zwemlessen of gemengd willen zwemmen. Daarom starten op 15 oktober speciale zwemlessen voor alle vrouwen in een afgescheiden gedeelte van zwembad De Zwoer in Driebergen-Rijsenburg.
Provincie:
Tag(s):