donderdag, 12. juli 2007 - 15:08

Zwemverbod badzone Kemperpark

Bellingwolde

Op 12 juli 2007 hebben Gedeputeerde Staten op basis van artikel 11 van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden besloten een zwemverbod in te stellen in verband met een gevaarlijke situatie in de badzone Kemperpark te Bellingwolde. Per vandaag is het dus verboden om daar te zwemmen en te baden.

e gemeente Bellingwedde heeft geconstateerd dat de badzone Kemperpark gevaarlijk is voor zwemmers en baders. In de zwemplas is namelijk sprake van overmatige groei van waterplanten en bezinksel van blad. Door de overmatige groei van waterplanten bestaat er kans op verstrikt raken in de waterplanten met als gevolg kans op verdrinking.

De provincie heeft hierop in overleg besloten de zwemplas voor bezoekers te sluiten. De gemeente Bellingwedde heeft hierop besloten de zwemplas uit te baggeren. De zwemplas wordt na de bouwvakvakantie uitgebaggerd om de waterplanten en het bezinksel van blad te verwijderen.

De verwachting is dat de badzone in mei 2008 voor zwemmers en baders weer toegankelijk zal zijn.
Provincie:
Tag(s):