maandag, 17. september 2007 - 14:12

Zwemverbod bij Gouden Ham omgezet naar waarschuwing

Appeltern

De provincie Gelderland heeft besloten om het algemene zwemverbod vanwege blauwalgen bij de Gouden Ham in Appeltern in te trekken. Uit de laatste controles blijkt dat bij de meeste zwemzones de waterkwaliteit goed is en dat er geen verhoogd risico meer is op gezondheidsklachten bij stranden waar het water helder is.

Er blijft nog wel een waarschuwing van kracht in dit recreatiegebied, omdat bij de laatste controle sommige stranden nog wel drijflagen van giftige blauwalgen aanwezig waren. De beheerder (Recreatiemaatschappij Rivierengebied) geeft ter plaatse aan waar veilig kan worden gezwommen.

Onder invloed van de wind kunnen deze drijflagen zich verplaatsen of tijdelijk in omvang verminderen.
Provincie:
Tag(s):