maandag, 23. juli 2007 - 22:07

Zwemverboden in Flevoland vanwege blauwalg

Almere

Door de aanwezigheid van blauwalg geldt er op dit moment een zwemverbod bij vier recreatieplassen in Flevoland. Het gaat om het Zwemstrand Almere Haven, Surfstrand Almere Haven en het Zilverstrand.

De waterkwaliteit van alle andere zwemplaatsen is goed dit meldt de provincie. In de zomerperiode wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Als deze niet goed is wordt het bekend gemaakt via de media en op de site van de provincie.

Rijkswaterstaat controleert intensief de ontwikkeling van algen in het Eem- en Gooimeer.

Op 16 en 17 juli is vastgesteld dat de blauwlagen nog steeds rondom Almere zichtbaar aanwezig zijn. Het Zwemstrand Almere-Haven, Surfstrand Almere-Haven en het Zilverstrand hebben drijflagen van (sterk)wisselende omvang en dikte. Voor deze stranden geldt een zwemverbod. De uitslag van de herbemonstering komt eind deze week.

Op het Gooimeer zelf zijn flarden blauwalgen zichtbaar, maar de totale omvang is ten opzichte van 13 juli duidelijk kleiner geworden. Het Eemmeer is vrij van (zichtbare) alg.

Lokaal zijn op diverse locaties in het Gooimeer enkele dunne drijflaagjes van geringe omvang te zien. Ook nabij het strand Muiderzand is wel wat te vinden.

De watertemperatuur bij de meetpaal Almere Haven is 20,4 graden Celsius.

Bij een eventuele radicale weersomslag naar hogere temperaturen kan vorming en afbraak van drijflagen met dreigende overlast plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):