woensdag, 19. september 2007 - 20:56

Zwolle bereikbaar houden

Zwolle

Het verkeer op het knooppunt A 28, Ring Zwolle IJsselallee–Ceintuurbaan en N 35 Zwolle-Wijthmen heeft steeds vaker met vertragingen en files te maken. Uit een onderzoek naar de verkeersknelpunten in dit gebied, dat de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en de gemeente Zwolle samen hebben uitgevoerd, blijkt dat er tot 2020 vele miljoenen euro’s nodig zijn om de bereikbaarheid van en naar Zwolle te garanderen.

Voor de korte termijn gaat het vooral om maatregelen op de IJsselallee en de Ceintuurbaan in Zwolle en het aansluitende wegvak Heinoseweg/N35 tot Wijthmen. De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle stellen voor de aanpak van de ring Zwolle respectievelijk 4 en 6 miljoen euro beschikbaar.

In november spreekt gedeputeerde Job Klaasen, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in Overijssel, met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat over medefinanciering door het Rijk en realisatie van de maatregelen. Voor de IJsselallee gaat het onder ander om het doortrekken van drie doorgaande rijstroken en het aanbrengen van extra opstelstroken op de kruispunten Spoolderplein-Hanzeallee.

Op de Ceintuurbaan betreft het onder andere de reconstructie van een aantal kruispunten, de aanleg van fietstunnels en de aanleg van extra rijstroken en/of parallelbanen. Hiermee willen de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat een dreigend verkeersinfarct in Zwolle voorkomen.

De maatregelen die de provincie, de gemeente en Rijkswaterstaat nu voorstellen voor het knooppunt A 28, Ring Zwolle en de N 35 zijn aanvullend op de afspraken die de provincie en het Rijk eerder over de A 28 hebben gemaakt, te weten: verbreden van de A 28 tot 2x3 rijstroken tussen Knooppunt Lankhorst en de aansluiting Ommen en 2x4 rijstroken tussen Knooppunt Hattemerbroek en de aansluiting Zwolle-Zuid.

Daarnaast wil de provincie dat het Rijk de N 35 tussen Zwolle en Almelo over het hele traject stapsgewijs opwaardeert tot een 2x2 rijbaan. Als eerste wordt daarbij gekeken naar het traject Zwolle-Wijthmen richting Heino. Hiervoor is door de provincie inmiddels 30 miljoen euro gereserveerd in het Coalitieakkoord.

Voor het traject Zwolle-Wijthmen wordt op dit moment nog een aanvullende studie verricht die ook in november met minister Eurlings wordt besproken. Voor de aanpak van de Ceintuurbaan is al eerder 28 miljoen bijeengebracht door de gemeente Zwolle, Rijk en provincie gezamenlijk.

Het onderzoek naar de verkeersknelpunten op de A 28, Ring Zwolle en N 35 Zwolle-Wijthmen maakt onderdeel uit van het Boegbeeld Bereikbaarheid Zwolle Kampen. De gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel werken via de Netwerkstad Zwolle Kampen een gezamenlijk pakket aan maatregelen uit om de bereikbaarheid van de Netwerkstad te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Onderdeel hiervan zijn onder andere ook de aanpak van de Kamperlijn en het project BREZ (bereikbare regio Zwolle). BREZ behelst het aanpassen van de huidige wegen door bijvoorbeeld een andere belijning op de weg of het doortrekken van rijstroken.Zwolle is een belangrijk economisch kerngebied in Nederland en fungeert als scharnierpunt tussen de Randstad en het noorden van Nederland en Duitsland. De ring van Zwolle en de A28 door Zwolle hebben hierdoor een cruciale rol in de bereikbaarheid van, naar en in Zwolle.
Provincie:
Tag(s):