donderdag, 15. februari 2007 - 20:52

Zwolle laat historische graven onderzoeken

Zwolle

De Zwolse geschiedenis kent vele interessante personen. Van een aantal is bekend dat ze begraven zijn in Zwolle. Van andere weten we het niet.

De gemeente Zwolle heeft een commissie ingesteld om uit te zoeken welke historisch interessante personen begraven zijn in Zwolle. Als voorzitter van de commissie is Jaap Hagedoorn, historicus en oud wethouder van Zwolle aangesteld.

Aanleiding om de commissie in te stellen is het graf van Helmig van der Vegt, één van de oprichters SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij). De rechthebbenden van dit graf hebben in 1969 afstand gedaan van de grafrechten. Dat betekent dat nu aan alle wettelijke bepalingen is voldaan het graf in principe geruimd kan worden. Wethouder Pot vindt dit onwenselijk: ‘Mensen als Helmig van der Vegt zijn belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis. Ik vind daarom dat het graf behouden moet worden. Maar het roept wel de vraag op: zijn er nog meer van dergelijke graven in Zwolle. Ik ben blij dat de commissie dat nu gaat uitzoeken.’

De opdracht van de commissie is drieledig. De commissie brengt advies uit over objectieve criteria die kunnen worden gehanteerd bij de bepaling van de cultuurhistorische waarde van een graf vanuit het perspectief van de begraven persoon. Daarnaast brengt de commissie advies uit over graven die op basis van deze criteria in aanmerking komen voor het predicaat cultuur historisch waardevol graf. Tenslotte brengt de commissie advies uit over graven die op de gemeentelijke of rijksmonumentenlijst zouden kunnen.
Provincie:
Tag(s):