woensdag, 22. augustus 2007 - 21:33

Zwols onderzoek genomineerd voor landelijke duurzaamheidsprijs

Zwole

De gemeente Zwolle wordt op Duurzame Dinsdag, 4 september, verwacht in de Oude Zaal van de Tweede Kamer in Den Haag. Daar vindt de overhandiging van het Duurzame Koffertje plaats aan minister Cramer van het Ministerie van VROM. In het koffertje zitten allerlei duurzame initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties. ‘De Zwolse visie op de ondergrond’ is één van de zes genomineerden uit een totaal van circa 220 inzendingen voor de duurzaamheidsprijs die op die dag wordt uitgereikt.

Aantrekkelijk
De Zwolse visie geeft antwoord op de vraag hoe de ondergrond –zeg maar de bodem onder onze voeten- kan bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Door de ondergrond te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen, wordt het voor consumenten en producenten economisch aantrekkelijk om een duurzame keuze te maken. Een voorbeeld hiervan is hele stadswijken te verwarmen en te koelen door het goed organiseren van koude- en warmteopslag. Dit levert zowel een forse CO2-reductie op als een lagere energierekening voor de huishoudens in de wijk.

Resultaten
De werkwijze uit de visie maakt het dus economisch interessant om duurzaam te ontwikkelen! Deze werkwijze leidt namelijk tot verbluffende resultaten:
1. CO2-reductie van 17%
2. Kostenverlaging van 75% voor de bodemsaneringsoperatie
3. Genereren van financiële middelen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied
4. Duurzaam waterbeheer: droge voeten en tegelijkertijd het voorkomen van verdroging
5. Schone drinkwatervoorraad voor de generaties na ons
6. Aantrekkelijk aanbod van warmte, koude en water voor bedrijven en huishoudens

Symposium in Zwolle
Eind oktober wordt een symposium georganiseerd met de titel ‘De Ontdekking van de ondergrond’. De voor de visie verantwoordelijke wethouder Gerard van Dooremolen zegt in een reactie: ‘Wij zijn natuurlijk apetrots op deze nominatie en hopen dat we beloond worden met de vervulling van ons verzoek, namelijk de komst van minister-president Balkenende op ons symposium!’
Provincie:
Tag(s):